Manifest verkiezingen 2023

Waar staat Nederland Kansrijk voor?

  • Oprechte aandacht voor > 1 miljoen getalenteerde mensen die vanwege ingeslopen vooroordelen, onnodig en onterecht aan de zijlijn staan; zij verdienen nu eindelijk eens oprechte interesse in wie zij zijn en in wat zij kunnen;
  • Een echte kans op toetsing op vaardigheden en werkervaring in echte werkomgevingen waarin gezamenlijkheid door begeleider en kandidaat wordt vastgesteld óf en zo ja: waar en wanneer de reis #vanbanknaarbaan gaat beginnen.
  • Stoppen met het op voorhand verbijzonderen van mensen in kwetsbare situaties, waardoor stigma’s en drempels direct ontstaan.

Wat is daarvoor nodig?

Geef het maatschappelijk verdienvermogen een forse impuls

  • Verhoog de (re-)integratiebudgetten en investeer zo in de professionaliteit van organisaties die re-integratie faciliteren zodat het maatschappelijk verdienvermogen een forse impuls krijgt: beoordeel het besparingspotentieel in relatie tot de investering waarmee gepaard gaat;

Investeer in vernieuwende rechtsvormen

  • Meer steun en landelijke wetgeving voor nieuwe rechtsvormen zoals sociale coöperaties waarmee mensen met behoud van uitkering een eigen onderneming kunnen opzetten;

Geef het thema Leven Lang Ontwikkelen prio 1

  • Forse, duurzame investering in leven lang ontwikkelen, óók mensen in een uitkering of aan de zijlijn verdienen mogelijkheden om #skills te ontwikkelen en zo hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt;

Levensbrede begeleiding voor werkenden die dat nodig hebben

  • Organiseer faciliteiten voor levensbrede begeleiding voor werkenden die dat nodig hebben, niet alleen gericht op de werkplek, maar óók rondom alles daaromheen zoals vervoer, huisvesting, zorg;

Maak het maatschappelijk betrokken ondernemers gemakkelijker

  • Maak eenvoudig toepasbare en uniforme regels die het inclusieve werkgevers gemakkelijker maken maatschappelijk betrokken te ondernemen en organiseer als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, maatwerk-dienstverlening voor werkgevers die dit nodig hebben om hun vacatures duurzaam in te vullen.

Praktijkvoorbeelden van onze partners

https://100procentkringloop.nl/nieuws/2023/01/binnenstebuiten-bij-the-upcycle-collection/

https://thecolourkitchen.com/wp-content/uploads/2023/03/Interview-Marcel_2023.pdf

https://studerenenwerkenopmaat.org/dit-zijn-de-ervaringen-van-onze-young-professionals.html

https://180.nl/werk-waard-van-bajes-naar-baan/

Lees hier verder voor de onderbouwing van dit manifest

Monitor Kringloop Nederland: win win win

Waardevol werken. De stand van zaken | Movisie

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt: hoe verlagen sociale coöperaties de drempel? | Movisie

Actie nodig voor een inclusieve arbeidsmarkt | Movisie

Stigma en discriminatie bij een verstandelijke beperking verminderen: 5 tips uit de wetenschap | Movisie

Ondertekening van het Manifest 2023

Nederland Kansrijk est 2022

Ondertekend door de volgende partners van Nederland Kansrijk:

The Colour Kitchen

Branchevereniging Kringloop Nederland

Stichting Werken en Leren op Maat

Movisie

Tilburg University

Stichting 180

Buzinezz club

NSvP – Innovatief in Werk